It Griene Libben en Doarpstún Snakkerburen slaan de handen ineen.

Vanaf januari 2022 gaan Gosse en Sjoukje van It Griene Libben aan de slag als de nieuwe coördinatoren van Doarpstún Snakkerburen.
Met deze nieuwe samenwerking zal ‘Microfarming’ geïntroduceerd worden in Snakkerburen, een internationale ontwikkeling gericht op kleinschalige tuinbouw waarin Gosse zich volledig heeft verdiept en bekwaamd. (H)eerlijk regionaal geproduceerd eten en een gezonde bedrijfsvoering voor de tún vallen hierbij samen en zijn zodoende een goed fundament onder de toekomst van de Doarpstún.

‘Met name de kennis van het tuinieren tezamen met het begeleiden van de vrijwilligers was voor ons een belangrijk punt in het aangaan van deze nieuwe samenwerking. Maar ook de introductie van een minder arbeidsintensieve vorm van het teeltproces sprak ons zeer aan, temeer omdat het in de drukke periodes voor ons ook lastig blijkt om voldoende vrijwilligers op de been te krijgen’ aldus Marcel Jonker, voorzitter van Stichting de Doarpstún.

Voor Gosse en Sjoukje betekent het tevens een grote stap. Ze stoppen met hun bedrijf ‘It Griene Libben’ in Noardburgum en zetten hun werk nu voort op een bekende plek. ‘De cirkel is rond’ zegt Gosse. ‘Ik ben mijn carrière op deze tuin onder leiding van Theo van der Molen begonnen en heb op verschillende locaties nauw met ze samengewerkt. Dat we hier nu aan de slag gaan voelt voor ons als het sluiten van de cirkel. Het sociale aspect van de kleinschalige landbouw heeft me altijd erg aangesproken, en daar zou ik graag meer mee doen. De Doarpstún is daar de ideale plek voor’.

De Doarpstún wil zich de komende tijd verder ontwikkelen en onder andere de mogelijkheden verkennen tot een nauwere samenwerking met de omliggende bewoners en de gemeente Leeuwarden. Naast het kweken van groente zal de focus komen te liggen op het organiseren van
diverse activiteiten en het intensiveren van de samenwerking met het onderwijs.

Gosse en Sjoukje zijn vanaf 1 januari 2022 dagelijks op de Doarpstún te vinden en heten u van harte welkom.